SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja so temeljni del sporazuma sklenjenega med JEJ d.o.o. (v nadaljevanju “podjetje”) in stranko. S potrjeno rezervacijo se domneva, da stranka sprejema vse splošne pogoje. Če stranka potrdi rezervacijo, jo lahko prekliče samo v skladu s splošnimi pogoji poslovanja. Stranka je odgovorna za vse stroške in posledice, ki nastanejo, če je pri rezervaciji posredovala napačne informacije.

Stranka se avtomatično strinja z navedenimi pogoji in določili ob naročilu storitve podjetja, bodisi prek spletne strani, preko e-pošte, preko telefona oz. s plačilom brez predhodnega naročila ali na kakršenkoli drug način.

Podjetje je bilo ustanovljeno s ciljem ponudbe prijaznih storitev in zagotavljanja visoko kakovostnih izkušenj za uporabnika.

Blagovna znamka podjetja, spletna stran, vse njene komponente (programska koda, oblikovanje, fotografije, besedilo itd.) in vse podstrani so intelektualna lastnina ustvarjalcev blagovne znamke ter so kot take zaščitene z avtorskimi pravicami. Vsako kopiranje, uporaba ali zloraba blagovne znamke, spletne strani ali njenih komponent je predmet sodnih postopkov v skladu z lokalnim zakonom.

Zavezujemo se, da na spletni strani podjetja, po svojih najboljših močeh, zagotavljamo aktualne in natančne informacije. Za napake, opustitve ali rezultate, pridobljene z zlorabo ali nerazumevanjem navedenih podatkov ne odgovarjamo. Pridružujemo si pravico, da odpravimo napake v trenutku, ko jih opazimo ter pravico, da lahko kadarkoli, brez predhodnega obvestila, v celoti ali delno spremenimo našo spletno stran in pogoje poslovanja ter pri tem ne odgovarjamo za morebitne posledice.

Pogoji in njihova pojasnila:

100% jamstvo za vračilo denarja – v primeru, da storitve nismo opravili kot je bilo dogovorjeno in je stranka nezadovoljna, mora ta v čim hitrejšem času o tem obvestiti naše osebje. V kolikor ugotovimo, da je pritožba upravičena, stranki vrnemo vplačan denar za storitev.

Spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest, ki jih ne uporabljamo. Pri tem ne prevzemamo odgovornosti za zagotavljanje dostopa do drugih spletnih strani, oziroma zunanjih virov. Hkrati ne prevzemamo odgovornosti za vsebino, oglaševanje, izdelke, storitve ali druge materiale zunanjih spletnih mest ali virov, ki jih naša ekipa ne odobri in ne preverja.

Vse fotografije so simbolične.

Vse informacije, ki nam jih naročnik kadarkoli posreduje, ostanejo zasebne in zaupne, razen v primeru, da za posredovanje teh informacij tretjim osebam obstaja legitimen razlog.

Pridržujemo si pravico do preklica, spreminjanja ali posodabljanja objektov brez predhodnega obvestila, vključno s spreminjanjem ali posodabljanjem kraja izvedbe aktivnosti, poti in cen. V primeru sprememb bo podjetje poskusilo nadomestiti storitev z drugo alternativo primerljive denarne vrednosti. S tem podjetje ne sprejema odgovornosti za morebitno izgubo užitka kot rezultat teh sprememb. Namen vsega tega je zagotoviti najboljšo možno izkušnjo za naše stranke.

V nekaterih primerih je podjetje posrednik med stranko in končnim izvajalcem storitve. Čeprav je naša ekipa namenjena iskanju in zagotavljanju le najboljših storitev za svoje stranke, ne moremo odgovarjati za napake, nesreče ali malomarnosti s strani tretjih oseb.
V primeru, da stranka zamudi na dogovorjeno aktivnost, je lahko dolžna poravnati dodatne stroške, ki so nastali zaradi zamude. Stranka je odgovorna za obveščanje članov svoje skupine oz. prijavljenih gostov o dogovorjenem itinerarju in za njihov pravočasen prihod. V primeru zamude bomo vedno poskusili zagotoviti kasnejši termin. V primeru, da to ni izvedljivo pa stranka ni upravičena do povračila stroškov. Če stranka ve, da bo zamudila, naj o tem čim prej obvesti podjetje.

V primeru, da ima stranka težave s storitvijo, ki jo opravlja dobavitelj ali partner podjetja, jih pomagamo rešiti. V primeru, da to ni mogoče, pa mora stranka težavo rešiti sama neposredno z dotičnim dobaviteljem ali partnerjem.

Če stranka iz kakršnega koli razloga želi prehodno končati že plačano dejavnost, le-ta nima pravice do povračila plačanega zneska ali popusta.

Podjetje si pridržuje pravico do zavrnitve rezervacije po lastni presoji iz kakršnega koli razloga. Stranke se strinjajo, da bodo sprejele pooblastila in odločitve naših zaposlenih, vodnikov in drugih sodelavcev.

Podjetje si pridržuje pravico, da lahko v določenih okoliščinah prekliče ogled, praktično delavnico ali degustacijo. Razen v primeru, da bi bilo to nujno potrebno pa si bo vedno prizadeval, da se preklicu izogne.

Vse stranke so odgovorne za lastno varnost in dobro počutje. Naših strank ne spodbujamo, da sodelujejo pri kakršnih koli nevarnih aktivnostih ali k prekomernem pitju alkoholnih pijač. Podjetje ne prevzema nikakršnih odgovornosti, če zaužije preveliko količino alkoholnih pijač ali sodeluje pri nevarnih aktivnostih in se posledično poškoduje, zboli, umre, oziroma utrpi kakršnokoli škodo ali izgubo.

Nekateri programi vključujejo uživanje alkoholnih pijač in so primerni zgolj za udeležence starosti 18 let ali več, razen če to ni drugače navedeno. Dokazilo o starosti je potrebno predložiti pred začetkom programa. Kot dokazilo o starosti sprejemamo le uradne identifikacijske dokumente, kot so: potni list, vozniško dovoljenje in druga ustrezna dokazila o starosti (18 let in več). Nesprejemljiva identifikacija vključuje fotokopije, študentske kartice in druge identifikacijske dokumente, ki niso izdani s strani države. Vsi kupci zagotavljajo, da so sposobni dokončati dogovorjeno aktivnost in da so v dobri fizični in duševni pripravljenosti.

Z rezervacijo se vsaka stranka strinja, da ima podjetje pravico objaviti vse fotografije in videoposnetke, ki so bili narejeni med izvajanjem programa (fotografije in videoposnetki lahko vključujejo vsako stranko), v promocijske in oglaševalske namene.

Zaradi nepredvidenih okoliščin lahko stranka prekliče udeležbo na dogovorjeni aktivnosti. Če se podjetje s tem strinja, ima stranka možnost, da vplačano aktivnost prestavi na katerikoli razpoložljiv datum v naslednjih 3 mesecih.

Želimo, da stranke naše aktivnosti zapustijo srečni in polni novih razburljivih dogodivščin. Naša ekipa je namenjena organizaciji odličnih izkušenj. Kljub vsem našim prizadevanjem pa vse stranke pozivamo, da nam pošljejo povratne informacije o njihovi izkušnji v kakršnikoli obliki. Če ima stranka pritožbo mora takoj obvestiti naše osebje. Na ta način ima naša ekipa po oceni pritožbe možnost, da popravi nastalo situacijo. Morebitne spremembe ogleda zavoljo zadovoljstva stranke se lahko izvedejo samo, če je pritožba predstavljena med ogledom. Pritožbe posredovane pozneje ne bodo upoštevane. V kolikor se stranka pritoži med ogledom in njena težava ostane nerazrešena, mora le-ta na podjetje, najkasneje v 5 dneh po zaključku aktivnosti, posredovati še eno pritožbo v pisni obliki.

Podjetje si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preneha z izvajanjem programa, če stranka ne upošteva navodil turističnega vodiča, oziroma lahko takšno stranko v celoti ali delno izključi iz aktivnosti, če obstaja verjetnost, da bo ogrozila njen varen in udoben potek. V tem primeru stranka nima pravice do kakršnega koli povračila ali kritja dodatno nastalih stroškov.

Od vseh strank se pričakuje, da bodo upoštevale lokalne zakone in predpise. V primeru da stranke teh ne upoštevajo, podjetje ni dolžno izpolnjevati obveznosti, ki so navedene v pričujočih pogojih poslovanja. Stranka je odgovorna za vsakršno škodo ali izgubo, ki jo povzroči izvajalcu oziroma dobavitelju. Stranka mora nemudoma v celoti poravnati povzročeno škodo ali izgubo neposredno dobavitelju. Če stranka tega ne stori, je odgovorna za izpolnjevanje morebitnih zahtevkov (vključno s pravnimi stroški), ki jih dobavitelj, zaradi posledic dejanja stranke, vloži proti podjetju.

Splošne pogoje in razmerje med stranko ter podjetjem urejajo lokalni zakoni, ne glede na kolizije določb zakonov. Stranka in podjetje soglašata, da sta v izključni pristojnosti pristojnega sodišča v Ljubljani.

JEJ, storitve, d.o.o., Log 10, 1430 Hrastnik, Davčna številka: SI34681361, Matična številka: 8075158000
Informacije za bančno nakazilo:
Podjetje: JEJ, storitve, d.o.o., Log 10, 1430 Hrastnik, Slovenia
IBAN: SI56 6100 0001 8118 880
BIC: HDELSI22
Banka: Delavska Hranilnica d.d.

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 26.6.2019.